<<< Zpět

 

 

Profil

Organizační struktura ÚZPI

 

           

ŘEDITEL ÚSTAVU
ING. VÁCLAV BAŠEK, CSC.

                   
                                 
     

Sekretariát ředitele
Helena Šmejkalová
Mgr. Helena Procházková
Ing. Josef Kraus, CSc.

 

Samostatné oddělení odborných služeb vědy a výzkumu
Ing. Vladimíra Matalová

             
                               
                             

VĚDA a VÝZKUM
DOC. ING. TOMÁŠ DOUCHA, CSC.
NÁMĚSTEK

 

PORADENSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ ZDROJE
ING. JOSEF VOZKA
1. NÁMĚSTEK

 

EKONOMIKA a HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
ING. OLDŘICH ČERNOCH, CSC.
NÁMĚSTEK

   
                                     

Rozvoj zemědělství a venkova
Ing. Jaroslav Pražan

 

Agrární trh
Ing. Martin Plašil

 

Ekonomika agrárního sektoru
Ing. Tomáš Medonos

 

Zemědělská a potravinářská knihovna
Mgr. Martin Kvítek

 

Poradenství a vzdělávání
Ing. Josef Kaše

 

Ekonomika
Jana Kolářová

 

Vnitřní správa
Ing. Vladimír Prchlík

 

Lidské zdroje
(samostatné oddělení)
Ing. Věnceslava Pícková

 

ICT
(samostatné oddělení)
Ing. Jiří Mareček

 

Odbor Kontaktní pracoviště FADN ČR
Ing. Josef Hanibal

                                     

Regionální aspekty zemědělství a venkova
Ing. Marie Štolbová, Csc.

 

Trh zemědělských komodit
Ing. Miluše Abrahamová

 

Strukturální a ekonomický rozvoj zemědělství
Ing. Jindřich Špička

 

Systémový a metodický referát

Referát organizace a revize knihovních fondů

 

Poradenství
Ing. Zdeněk Bajnar

 

Rozpočet

 

Hospodářská správa
Zdeněk Fous

         

Organizace šetření FADN právnických osob
Ing. Jana Macháčková

                                     

Agroenvi politika
Ing. Jaroslav Pražan

 

Struktura a ekonomika navazujících sektorů
JUDr. Ing. Josef Mezera, Csc.

 

Ekonomicko-matematické modelování
RNDr. Ivan Foltýn, Csc.

 

Zpracování fondů
PhDr. Ingrid Hronovská

 

Vzdělávání
Dr. Josef Sívek

 

Účtárna a majetek
Eva Šlechtová

 

Reprografie
Pavel Kalášek

         

Organizace šetření FADN fyzických osob
Ing. Martina Harvilíková

                                     

Lidské zdroje na venkově
PhDr. Daniela Spěšná

         

Knihovní a informační služby
Lenka Nushartová

 

referát školící středisko Benešov

                 

Správa databáze FADN
Ing. Michaela Lekešová

                                     
           

Bibliografie a referenční služby
Ing. Dana Smetanová

 

Multimediální a konferenční služby
Ing. Jiří Minář

                 

Analýza dat a projektů FADN
Ing. Zuzana Hloušková

                                     
           

Webové služby pro zemědělství a potravinářství
Ing. Irena Suková

 

Vydavatelství a odbyt
Ing. Iva Matějková

                   
                                     
           

Vědecké časopisy
RNDr. Marcela Braunová

                       
                                     

 

© 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha